KoKo Ry

KoKo Ry

Valkean ruusun koulun vanhempainyhdistys Ko-Ko ry perustettiin jo 1991. Se kuuluu jäsenyhdistyksenä valtakunnalliseen Suomen Vanhempainliittoon ja on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistää koulun ja vanhempien yhteistyötä ja tukea Valkean ruusun koulun tavoitetta saada yhteydenpito kotien ja koulun välillä avoimeksi.


Vuosien varrella Ko-Ko on järjestänyt erilaista toimintaa ja tapahtumia. Säännöllisten vanhempainkahviloiden lisäksi on järjestetty muun muassa kirpputoreja, keskustelutilaisuuksia ja erilaisia harrastekerhoja. Ko-Ko jakaa myös vuosittain stipendit 6. luokan oppilaille ja kunniakirjoja muiden luokkien oppilaille.


Vuosikokouksessaan syksyisin Ko-Ko valitsee keskuudestaan hallituksen, pyrkien siihen että eri luokka-asteilta olevien oppilaiden huoltajia on mukana, ja suunnittelee toimintaansa. Kokouksiin ovat tervetulleita kaikki Valkean ruusun koulun oppilaiden huoltajat, ja niistä tiedotetaan pääsääntöisesti Wilman välityksellä.


Yhdistys kaipaa jatkuvasti uusia ideoita ja aktiivisia toimijoita ja kaikki ovat tervetulleita osallistumaan. Uusien ideoiden kanssa kannattaa rohkeasti lähestyä yhdistyksen toimijoita.


Ko-Ko ry:n puheenjohtajana 2022-2023 toimii Hanna-Mari Vähä ja sihteerinä Katja Niskanen