Poissaolot

Poissaolot

Huoltajan tulee viipymättä ilmoittaa oppilaan poissaolosta opettajan kanssa sovitulla tavalla. Opettaja voi tarvittaessa myöntää 1-5 päivän poissaolot. Muuten tulee lupa anoa kirjallisesti rehtorilta mielellään ohessa tulostettavalla tai koululta saatavalla lomakkeella. Myönnettyyn lupaan liittyy aina se, että oppilas suorittaa tuona aikana tehtäväksi tulleet koulutehtävät opettajan ohjeiden mukaisesti.


vapautus_koulunkaynnista_anomus (5).docx